Próba 525 złoto czy srebro?

Próba 525 nie jest standardową próbą ani dla złota, ani dla srebra. Zwykle próba złota określana jest jako próba 375, 585, 750, 916 lub 999, a próba srebra jako 800, 835, 925 lub 999.

Prawdopodobnie próba 525, dotyczy innego metalu lub stopu, który może być używany w produkcji biżuterii lub innych wyrobów. Może to być na przykład próba dla jakiegoś rodzaju metalu szlachetnego, takiego jak platyna, pallad, iryd, rod czy osmium, lub dla stopu zawierającego kilka metali, takiego jak mosiądz, brąz czy cyna. Bez bliższych informacji trudno jednak stwierdzić, o jakim dokładnie metalu lub stopie mowa.